Indkomne forslag til generalforsamling 2019

Hermed de indkomne forslag til generalforsamling 2019:

 1. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at investeringen i hjertestarter annulleres, idet der er en hjertestarter meget tæt på grundejerforeningen, lige ved siden af Jørns Busser.
 2. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen via budgettet, at der afsættes et fast beløb til festudvalget som de frit kan disponere over til arrangementer i foreningen, som f.eks. sommerfest, fastelavn m.v. Beløbet er et maks beløb som festudvalget kan disponere over til alle årets samlede arrangementer
 3. Det foreslås at bestyrelsen kan pålægge et gebyr på 50 kr. på kontingentopkrævningen hvis ikke medlemmerne tilmelder sig PBS.
 4. Det foreslås af bestyrelsen at bogføringen af foreningens regnskab samt kontingentopkrævning udliciteres til en ekstern part, således kasserens rolle fremadrettet bliver kontakt til den eksterne bogholder, betaling af regninger samt opstilling af regnskab og indhentelse af godkendelse af regnskab fra revisorerne.
  Forslaget stilles som følge af, at vi har konstateret at det er meget svært at finde en ny kasserer og at dette fremadrettet vil lette kasserens rolle i foreningen. Vi har pt. fået en pris fra Freelancebogholderen i Harlev som har tilbudt en pris for ydelsen på 400 kr. i timen.
 5. Vi i festudvalget vil gerne sige tak for den store opbakning til sommerfesten.
  Vi vil gerne høre om:
  1. Er der flere der gerne vil være med – vi har brug for ekstra hænder, især på dagen og dagen efter 2. Er der flere arrangementer I gerne vil have 3. Ros og ris til sommerfesten – hvad manglede i og hvad var godt/ikke så godt 4. Husk at meld jer ind i facebook gruppen da det er der invitationer til arrangementer kommer. Hvis man ikke har facebook kan man sende en mail til Laursen_tina@hotmail.com


Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Der afholdes ordinær generalforsamling den 12. marts 2018 på Høver Kro Jagtstuen. Dagsorden og regnskab kan ses ses her: Generalforsamling 2018 indkaldelse med regnskab

Indkomne forslag til generalforsamling 2018

Hermed de indkomne forslag til generalforsamling 2018:

 1. Jeg er flyttet til  Rugvej for 3.5 år siden og må indrømme at jeg ikke har særlig meget med mine naboer og gøre. Jeg har gået og leget lidt ned tanken om en gadefest til næste år, måske med hele Havre- Hvede- og Rugvej da der er ret mange tilflyttere efterhånden og jeg tror det vil være attraktivt med noget sammenhold i kvarteret. 

 2. Bestyrelsen foreslår anskaffelse af en hjertestarter med placering i grundejerforeningen.

Indkomne forslag til generalforsamling 9. marts 2017

Der er kommet følgende forslag til den ordinære generalforsamling den 9. marts 2017:

 1. Ændring af dagsordenen til Generalforsamlingen, jeg vil foreslå der sammen med indkaldelsen eller på foreningens hjemmeside fremgår hvilke emner der er indkommet under nuværende dagsordens punkt 3. (overskriftsform, ikke detaljer om hvem osv.) Vi mener ikke det er rimeligt at der under punkt 3 reelt kan gemme sig alt lige fra småting til helt væsentlige beslutningsforslag uden det nogen steder kan læses inden men blot læses op på selve generalforsamlingen. Jeg mener det er en uskik blot at henvise til ”hvis man vil have indflydelse så kan man bare møde op”. Med hjemmeside og internet er den tid for længst passeret hvor det skulle være et problem at få spredt budskabet.   Ved at få mere åbenhed omkring hvad er rent faktisk skal tages beslutning om giver det langt bedre forankrede beslutninger da alle forud for mødet har dels haft en chance for at forholdes sig til emnet og samtidig aktivt kan prioritere at deltage på generalforsamlingen, det kan ikke være i foreningens interesse at væsentlige beslutninger bliver taget af en mindre del af medlemmerne.
  1. Det kan let løses således: Der fastsættes et fast tidspunkt eksempelvis 15/2-XXXX hvor alle forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde, så kan de i overskriftsform let sættes på den officielle indkaldelse til Generalforsamlingen , eller der kan på indkaldelsen henvises til hjemmesiden hvor ”indkomne forslag” kan læses.
 2. Ifølge seneste referat fra bestyrelsesmødet er det stadig uklart hvem der ejer hegnet mod Skovby Nygaard, Vi vil gerne foreslå at enhver diskussion om hegn eller ikke hegn udsættes til byggeperioden er ovre, dels for at forhindre unødig støj og møg havner i haverne langs læghegnet, dels at en eventuel beslutning om hegnet først træffes når man har en aftale med grundejerforeningen på den anden side om hvordan støjvold passes/vedligeholdes så vi ikke risikere et bælte af vildnis.

Seneste nyt om generalforsamling

Hermed seneste nyt fra bestyrelsen om generalforsamlingen:

 • Jørgen ønsker at bevare hegnet indtil videre og vil vedligeholde det på siden ud mod Skovby Nygård.

  Bestyrelsen indstiller til at vi ikke vil vedligeholde siden ind mod vores kvarter, da vi stadig ikke mener vi har del i ejerskabet af hegnet.

  Mere om dette på generalforsamlingen.

 • Fortovene på Rugvej og Hvedevej skal renoveres i dette forår, ligesom det er sket på Havrevej.

  Mere om dette på generalforsamlingen.

Indkaldelses til ordinær generalforsamling 2017

Der afholdes ordinær generalforsamling den 9. marts 2017 på Høver Kro Jagtstuen. Dagsorden og regnskab kan ses ses her: Generalforsamling 2017 indkaldelse med regnskab

Generalforsamling 2014 indkaldelse

Generalforsamling 2014 indkaldelse

Produkt sammenligning for TV /web

Produkt sammenligning D13-82177 1.0

Link:

http://www.gefibernet.dk/foreningssider/%C3%B8sterg%C3%A5rdsparken