Regnskab 2016 og budget 2017

Regnskab 2016

Budget 2017

Bestyrelsens beretning 2017

Bestyrelsens beretning 2017

Referat af ordinær generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 referat

Indkomne forslag til generalforsamling 9. marts 2017

Der er kommet følgende forslag til den ordinære generalforsamling den 9. marts 2017:

 1. Ændring af dagsordenen til Generalforsamlingen, jeg vil foreslå der sammen med indkaldelsen eller på foreningens hjemmeside fremgår hvilke emner der er indkommet under nuværende dagsordens punkt 3. (overskriftsform, ikke detaljer om hvem osv.) Vi mener ikke det er rimeligt at der under punkt 3 reelt kan gemme sig alt lige fra småting til helt væsentlige beslutningsforslag uden det nogen steder kan læses inden men blot læses op på selve generalforsamlingen. Jeg mener det er en uskik blot at henvise til ”hvis man vil have indflydelse så kan man bare møde op”. Med hjemmeside og internet er den tid for længst passeret hvor det skulle være et problem at få spredt budskabet.   Ved at få mere åbenhed omkring hvad er rent faktisk skal tages beslutning om giver det langt bedre forankrede beslutninger da alle forud for mødet har dels haft en chance for at forholdes sig til emnet og samtidig aktivt kan prioritere at deltage på generalforsamlingen, det kan ikke være i foreningens interesse at væsentlige beslutninger bliver taget af en mindre del af medlemmerne.
  1. Det kan let løses således: Der fastsættes et fast tidspunkt eksempelvis 15/2-XXXX hvor alle forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde, så kan de i overskriftsform let sættes på den officielle indkaldelse til Generalforsamlingen , eller der kan på indkaldelsen henvises til hjemmesiden hvor ”indkomne forslag” kan læses.
 2. Ifølge seneste referat fra bestyrelsesmødet er det stadig uklart hvem der ejer hegnet mod Skovby Nygaard, Vi vil gerne foreslå at enhver diskussion om hegn eller ikke hegn udsættes til byggeperioden er ovre, dels for at forhindre unødig støj og møg havner i haverne langs læghegnet, dels at en eventuel beslutning om hegnet først træffes når man har en aftale med grundejerforeningen på den anden side om hvordan støjvold passes/vedligeholdes så vi ikke risikere et bælte af vildnis.

Seneste nyt om generalforsamling

Hermed seneste nyt fra bestyrelsen om generalforsamlingen:

 • Jørgen ønsker at bevare hegnet indtil videre og vil vedligeholde det på siden ud mod Skovby Nygård.

  Bestyrelsen indstiller til at vi ikke vil vedligeholde siden ind mod vores kvarter, da vi stadig ikke mener vi har del i ejerskabet af hegnet.

  Mere om dette på generalforsamlingen.

 • Fortovene på Rugvej og Hvedevej skal renoveres i dette forår, ligesom det er sket på Havrevej.

  Mere om dette på generalforsamlingen.