Indkomne forslag til generalforsamling 2019

Hermed de indkomne forslag til generalforsamling 2019:

 1. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at investeringen i hjertestarter annulleres, idet der er en hjertestarter meget tæt på grundejerforeningen, lige ved siden af Jørns Busser.
 2. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen via budgettet, at der afsættes et fast beløb til festudvalget som de frit kan disponere over til arrangementer i foreningen, som f.eks. sommerfest, fastelavn m.v. Beløbet er et maks beløb som festudvalget kan disponere over til alle årets samlede arrangementer
 3. Det foreslås at bestyrelsen kan pålægge et gebyr på 50 kr. på kontingentopkrævningen hvis ikke medlemmerne tilmelder sig PBS.
 4. Det foreslås af bestyrelsen at bogføringen af foreningens regnskab samt kontingentopkrævning udliciteres til en ekstern part, således kasserens rolle fremadrettet bliver kontakt til den eksterne bogholder, betaling af regninger samt opstilling af regnskab og indhentelse af godkendelse af regnskab fra revisorerne.
  Forslaget stilles som følge af, at vi har konstateret at det er meget svært at finde en ny kasserer og at dette fremadrettet vil lette kasserens rolle i foreningen. Vi har pt. fået en pris fra Freelancebogholderen i Harlev som har tilbudt en pris for ydelsen på 400 kr. i timen.
 5. Vi i festudvalget vil gerne sige tak for den store opbakning til sommerfesten.
  Vi vil gerne høre om:
  1. Er der flere der gerne vil være med – vi har brug for ekstra hænder, især på dagen og dagen efter 2. Er der flere arrangementer I gerne vil have 3. Ros og ris til sommerfesten – hvad manglede i og hvad var godt/ikke så godt 4. Husk at meld jer ind i facebook gruppen da det er der invitationer til arrangementer kommer. Hvis man ikke har facebook kan man sende en mail til Laursen_tina@hotmail.com