GENERAL-FORSAMLING 2012

GENERAL-FORSAMLING 2012

BESTYRELSENS BERETNING
VED FORMANDEN

Ja så gik endnu et år. Et forholdsmæssig stille år, Vi har i årets løb afholdt 4 møder. Der er selvfølgelig et par emner der
flere gange har været berørt bl.a. legeplads, snerydning og selvfølgelig fjernvarmen. Legepladsen og snerydning kommer
jeg tilbage til, fjernvarmen starter inden længe at grave i vores kvarter, der har været en del snak frem og tilbage med
kommunen og fjernvarme værket omkring opstart og priser. Måske er det en ide at lave et underudvalg omkring fjernvarme.
Hjemmesiden, ”grundejerforeningen-ostergaardparken.dk” har lagt meget stille da bestyrelsens evner og kreativitet ikke
rækker. Så hvis der er nogen som har lyst og evner må de gerne melde sig og give en velkommen hånd til opbygning og
måske hjælpe med vedligehold af hjemmesiden. Vi har i år i samarbejde med Skovby nygård fået beskåret højde og brede på
læbæltet mod øst.
Som der er nogen der ved har der lige været by møde i Galten Skovby hvor der var flere deltagere fra foreningen. Der er
ikke tvivl om der er stor fokus på hele lokalområdet og fra vores side måske især på det nye Skovby Nygård. Der bliver
spændene at følge udviklingen i årene frem over.

Gartner hvervet blev varetaget af Aadalsgaard Have & Parkpleje, vi syntes det er foregået uden problemer og som følge
deraf varetages hvervet igen i år af Aadalsgaard Have & Parkpleje. Der er et par opgaver som gartneren vil udføre når det
passer i hans planer. Der er tale om vedligehold af petang banen og hegnet ved boldt banen. Gartneren vil i år også skal
sprøjte fortove på stamvejene, da de flere steder ser meget uplejet ud.

Vi havde igen i 2011/12 en fast ordning for snerydning og grusning, der blev foretaget automatisk af Design haver. Der
var lavet en aftale om et nyt rydnings nivo i forhold til sidste år. Vejr guderne har været mildt ved områdets veje og stier det
kan også ses i vores regnskab og på vores hække.
Men husk at stier ikke er omfattet af ordningen med snerydning og grusning, og at flere af vores børn har skole vej ad
stierne derfor skal vi gøre opmærksom på at det også er vigtig at stier bliver ryddet, gerne i samarbejde.

Trailerordningen fungerede. Det vil være en stor hjælp hvis man vender tilbage hvis man opdager fejl eller mangler ved
traileren.

Legepladsen/boldbanen Vi har i sidste periode fået lavet en gennemgang af legepladsen og vi så at der var problemer
med nogle af vores legeredskaber, Medlemmer af bestyrelsen fjernede Legetårnet og den store dæk gynge. Der er købt nye
legeredskaber til legepladsen samt boldbanen (karrusel, vippe dyr og fodbold mål)

Vi har i 2012 haft problemer problem med kloak-ledninger på Hvedevej som er udbedret men der er ikke afregnet.
Kommunen har også været i gang og udskiftet flere brønde.

”Problemer”: Bestyrelsen har i årets løb IKKE modtaget henvendelser vedr. nabostridigheder eller andre problemer – men
generelt skal vi gøre opmærksom på

Hunde skal føres i snor i området og legeplads og boldbane må IKKE anvendes som toilet.
Vendepladserne må ikke anvendes til fast parkering af bil eller camping vogn.
Vendepladserne må ikke anvendes til opmagasinering af brænde m.m..
Ansvar for renholdning og rydning langs egne hække (begge sider ved stier, boldbane og petenguebane) ligger hos de
enkelte parceller!

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelse og områdets beboere for et godt samarbejde i 2012.