Indkaldelses til ordinær generalforsamling 2017

Der afholdes ordinær generalforsamling den 9. marts 2017 på Høver Kro Jagtstuen. Dagsorden og regnskab kan ses ses her: Generalforsamling 2017 indkaldelse med regnskab

Referat af bestyrelsesmøde 28. september 2016

2016 Grundejerforeningen Østergårdsparken – referat møde 28. september 2016